Početna / Brodska oprema
JARBOLI
- Signalni stup
- Glavni brodski jarbol
- Pramčani jarbol 1
- Pramčani jarbol 2
DIZALICE
- Dizalica za tvorničke hale
- Brodska dizalica 1
- Brodska dizalica 2
- Temelj okretne palubne dizalice
TEMELJI STROJEVA
- Brodski temelj
VRATA
- Brodska vrata
NESTRUKTURNI TANKOVI
- Nestrukturni tank 1
- Nestrukturni tank 2
GROTLAŠCA
- Ovalna grotlašca
- Kvadratno grotlašce
VEZ BRODA
- Vez broda - zjevače
- Vez broda - bitve
- Vez broda - panamska oka
KOMUNIKACIJE
- Ljestve od nehrđajućeg čelika
- Ograde od nehrđajućeg čelika
- Platforme od nehrđajućeg čelika
KORMILA
- Brodsko kormilo
- Brodsko kormilo s "kruškom"
ISPUŠNI CJEVOVOD
 
ADRESA:
Kaetana Knežića 20
53270 Senj
TELEFON:
053/884-700
FAX:
053/881-546
E-MAIL:
info@metalna-oprema.hr
Autorska prava © Metalna oprema d.d. Senj 2007. Sva prava pridržana.