Početna / Industrijski dimnjaci

- Dimnjak za rafineriju nafte (okrugli)
- Dimnjak za rafineriju nafte (ovalni)
- Dimnjak čeličane
 
ADRESA:
Kaetana Knežića 20
53270 Senj
TELEFON:
053/884-700
FAX:
053/881-546
E-MAIL:
info@metalna-oprema.hr
Autorska prava © Metalna oprema d.d. Senj 2007. Sva prava pridržana.