Početna / Metalne konstrukcije
INDUSTRIJSKE DIZALICE I OKRETALJKE
- Stupna dizalica 1
- Stupna dizalica 2
- Stup dizalice
- Okretaljka dinamo limova
KONTEJNERI ZA OTPAD
- Kontejner za komunalni otpad
- Kontejner za otpad
- Kipa kamiona za prijevoz otpada
SEPARATORI OTPADNIH VODA
- Separator ulja i masti 1
- Separator ulja i masti 2
RAZNE KONSTRUKCIJE
- 'Kljun' za vijadukt 1
- 'Kljun' za vijadukt 2
ADRESA:
Kaetana Knežića 20
53270 Senj
TELEFON:
053/884-700
FAX:
053/881-546
E-MAIL:
info@metalna-oprema.hr
Autorska prava © Metalna oprema d.d. Senj 2007. Sva prava pridržana.