O nama

     Metalna oprema d.d. osnovana je 16.08.1976. godine. Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Karlovcu pod brojem MBS 020020546.

     U vlasništvu je Elektrometala d.d. Bjelovar.

     Temeljni kapital društva iznosi 32.527.600,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Ukupan broj izdanih dionica je 46.468, a nominalna vrijednost jedne dionice 700,00 kn. Trenutno ima 115 zaposlenika. Uprava: Sanja Vukelić-Karadžija. Predsjednik nadzornog odbora: Marko Rajčević.

     Osnovna djelatnost je:
          - proizvodnja brodske opreme,
          - izrada metalnih konstrukcija,
          - izrada kućišta statora,
          - izrada nosača i zvijezda rotora,
          - izrada ispušnih cjevovoda za cementare,
          - izrada dimnjaka većih promjera i duljina,
          - izrada šablona za tunele.

ADRESA:
Kaetana Knežića 20
53270 Senj
TELEFON:
053/884-700
FAX:
053/881-546
E-MAIL:
info@metalna-oprema.hr
Autorska prava © Metalna oprema d.d. Senj 2007. Sva prava pridržana.