Početna / Oprema generatora
KUĆIŠTA STATORA
- Kućište statora
- Dio kućišta statora
GENERATORSKE KAPE
- Kapa generatora
ZVIJEZDE ROTORA
- Zvijezda rotora 1
- Zvijezda rotora 2
TEMELJNI BLOKOVI
 
RAZNI ŠTITOVI
- Ležajni štit 1
- Ležajni štit 2
 
ADRESA:
Kaetana Knežića 20
53270 Senj
TELEFON:
053/884-700
FAX:
053/881-546
E-MAIL:
info@metalna-oprema.hr
Autorska prava © Metalna oprema d.d. Senj 2007. Sva prava pridržana.