Kontakt

Ostanite na vezi

ŽIRO-RAČUN: IBAN – HR26  2488001 1100110726 – BKS Bank d.d. Rijeka

MATIČNI BROJ:
3930173

OIB: 62633446044

financije@metalna-oprema.hr
komercijala@metalna-oprema.hr
kontrola@metalna-oprema.hr
proizvodnja@metalna-oprema.hr
tehnoloska.priprema@metalna-oprema.hr
uprava@metalna-oprema.hr