Kontakt

Ostanite na vezi

ŽIRO-RAČUN: IBAN – HR26  2488001 1100110726 – BKS Bank d.d. Rijeka

MATIČNI BROJ: 3930173

OIB: 62633446044